Blog

A smart WordPress design team has 7 years experience
  • “Veel interactie en interessante praktijkvoorbeelden.”

  • “De Marketing Boot Camp gaf mij een helder beeld van wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van een marketingplan. De training gaf me net die informatie die ik…

  • “Nooit gedacht dat marketing zo’n enorm breed vakgebied is. En ik die altijd dacht dat marketing hetzelfde was als communicatie. Wat heb ik een kansen laten liggen…”

  • “Omwille van de kleine groep heb je een intens contact met de andere deelnemers.”

  • “Waardevolle en goed verzorgde training! Door het tempo en de afwisseling bleef het boeien. In één dag werd er veel informatie overgebracht.”

  • “De mogelijkheid tot ervaringsuitwisseling is een pluspunt. Er is voldoende ruimte voor discussie en eigen inbreng.”

  • “De Marketing Boot Camp leerde ons meer klantgericht denken en handelen. Zo hebben we nu meer diepgaande gesprekken met onze klanten en maken we intensiever gebruik van de informatie in…

  • “De uitgebreide presentatie vormt een goede handleiding achteraf.”  .